Hỏi:Đề nghị Luật sư tư vấn, những người có hành vi "phe vé" tàu xe - bán vé tàu trái quy định sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Minh Huyền - Phú Thọ)

Trả lời:

Chúng tôi trích dẫn một sô quy định của Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13.11.2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, để anh (chị) tham khảo như sau:

- Xử phạt các hành vi vi phạm về làm, sử dụng vAé tàu giả và bán vé tàu trái quy định: “2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Nhân viên bán vé của nhà ga, nhân viên bán vé của đại lý bán vé tàu, nhân viên bán vé trên tàu bán vé tàu trái quy định;

b) Mua, bán vé tàu nhằm mục đích thu lợi bất chính.” (khoản 2 Điều 66).

- Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Thực hiện hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này bị tịch thu vé tàu giả;

b) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này bị tịch thu toàn bộ số vé tàu hiện có;

c) Thực hiện hành vi quy định tại Khoản 3 Điều này bị tịch thu toàn bộ vé tàu giả, dụng cụ, trang thiết bị, phương tiện dùng để làm, vận chuyển vé tàu giả;

d) Thực hiện hành vi quy định tại Khoản 2, Điểm c Khoản 3 Điều này bị tịch thu toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp.” (khoản 4 Điều 66).

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, hành vi mua, bán vé tàu trái quy định nhằm thu lợi bất chính sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền với mức phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng. Ngoài ra, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi nêu trên còn bị xử phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ số vé tàu hiện có và số tiền thu lợi bất chính.

Luật Phạm Ngọc Minh - Công ty Luật TNHH Everest

Theo Nguyễn Quân / Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/phe-ve-tau-xe-xu-phat-the-nao-c17315.html