Theo tỷ giá cập nhật mới nhất, 1 đồng ruble (rúp) Nga bằng 328 VND. 10 đồng rúp Nga bằng 3.280 VND.

Tiền xu gồm các mệnh giá: 1, 5, 10, 50 kopeks, 1, 2, 5, 10 rúp.

Tiền giấygồm các mệnh giá: 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 rúp.

Trong 10 tháng đầu năm 2014, đồng rúp đã mất khoảng 53% giá trị so với USD (từ 1 USD = 32,860 RUB vào ngày 01/01/2014 đến 1 USD = 61,495 RUB vào ngày 18/12/2014) và đồng rúp đã mất ~60% giá trị so với Euro (từ 1 EUR = 45,325 RUB vào ngày 01/01/2014 đến 1 EUR = 75,485 RUB vào ngày 18/12/2014).

Sự mất giá của đồng rúp đã và đang làm tăng nguy cơ về một cuộc khủng hoảng tài chính ở Nga cũng như tiềm tàng nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. 

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam