Theo đó, tổng số cử tri cả nước có 67.485.480 người, tỉ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 99,35%.

Về cơ cấu kết hợp, có 86 người là dân tộc thiểu số, phụ nữ là 133 người, người ngoài Đảng 21 người, tái cử 160 người, đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu 317 người, tự ứng cử trúng 2 người, trình độ trên đại học 310 người, đại học 180 người và dưới đại học là 6 người.

Đáng chú ý, có tới 17 doanh nhân đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó phần lớn là các doanh nhân tại khu vực Hà Nội.

  Tổng số cử tri cả nước có 67.485.480 người, tỉ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 99,35%.

6 doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội: 

1. Ông Nguyễn Quốc Bình, sinh năm 1959, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Hanel, tái đắc cử.

2. Ông Dương Quang Thành, sinh năm 1962, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

3. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, sinh năm 1970, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

4. Ông Nguyễn Phi Thường sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

5. Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

6. Ông Phạm Quang Thanh, sinh năm 1981, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

11 doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội tại các địa phương khác:

1. Ông Phạm Văn Nấng (Phạm Quang Dũng) sinh năm 1954, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TASCO.

2. Ông Nguyễn Như So, sinh năm 1957, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

3. Ông Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1960, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập Đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

4. Ông Lê Minh Chuẩn, sinh năm 1965, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

5. Ông Nguyễn Ngọc Hải, sinh năm 1965, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang.

6. Ông Nguyễn Văn Dành, sinh năm 1966, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH một thành viên (Becamex IDC).

7. Ông Phạm Phú Quốc, sinh năm 1968, Tổng giám đốc Công ty đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

8. Bà Đỗ Thị Thu Hằng, sinh năm 1971, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sonadezi.

9. Ông Mai Hồng Hải, sinh năm 1972, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng.

10. Bà Trần Thị Hiền, sinh năm 1974, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng Hà Nam.

11. Bà Phùng Thị Thường, sinh năm 1985, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở, Nhân viên nhân sự Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shinwon Ebenezer Việt Nam.

Xem chi tiết danh sách 496 đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đây

Theo Vân Hà/Gia đình Việt Nam