Hai doanh nghiệp này một có trụ sở tại Hà Nội, một có trụ sở nằm tại TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể: 

Công ty TNHH ZIJA Quốc tế

Thông tin doanh nghiệp: Công ty TNHH ZIJA Quốc tế

Địa chỉ trụ sở chính: số 17 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: NGUYỄN THANH THỦY

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 038/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh cấp lần đầu ngày 26/03/2015

- Phạm vi tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc

- Thời gian bắt đầu tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp: 01/07/2016

- Thời gian kết thúc: 30/06/2017

- Người liên hệ trong thời gian tạm ngừng hoạt động: Vũ Tố Oanh, điện thoại: 0936365484, Email: asiasupport@zijacorp.com.

2 doanh nghiệp đa cấp tạm dừng hoạt động

Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam

Thông tin doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV GANO EXEL VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người đại diện theo pháp luật: BỒ THỊ CẨM NHUNG

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 060/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh cấp lần đầu ngày 30/11/2015

- Phạm vi tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp: Trên toàn quốc

- Thời gian bắt đầu tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp: 17/07/2016

- Thời gian kết thúc: 17/01/2017

- Người liên hệ trong thời gian tạm ngừng hoạt động: Lữ Hồng Min; Điện thoại: 0934 194 904, Email: hongmin29@gmail.com

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam