Trong thông báo của Cơ quan quản lý dược Canada và Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) cùng những cơ quan quản lý dược khác, các thuốc được sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical-Trung Quốc sản xuất cần phải thu hồi.

Danh sách 23 thuốc bị thu hồi như sau:

Lý do 23 thuốc này bị thu hồi là có chứa nguyên liệu Valsartan – nguyên liệu này có chứa tạp chất gây ung thư.

Vì vậy, Cục Quản lý Dược đã thông báo đình chỉ lưu hành tất cả các thuốc thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical -Trung Quốc sản xuất theo danh sách trên và ngừng ngay việc sử dụng nguyên liệu này để sản xuất thuốc thành phẩm. 

Tổng hợp/Reatimes.vn

Nguồn: http://reatimes.vn/danh-sach-23-thuoc-bi-thu-hoi-do-lam-tu-nguyen-lieu-cua-trung-quoc-26660.html