Doanh thu từ hoạt động bán hàng đa cấp trong nửa đầu năm qua đạt khoảng 4.000 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu của các doanh nghiệp nước ngoài là khoảng 1.800 tỷ đồng (chiếm 45% thị phần), doanh thu của các doanh nghiệp trong nước là khoảng 2.200 tỷ đồng (chiếm 55% thị phần). 

Ảnh minh họa. 

Được biết, các doanh nghiệp đã tiến hành chi trả tiền hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác với số tiền gần 712 tỷ đồng cho người tham gia bán hàng đa cấp.

Tuy nhiên, thời gian qua hoạt động bán hàng đa cấp (BHĐC) đã có nhiều biến tướng, ảnh hưởng đến người dân tham gia mạng lưới.

Tính đến đầu tháng 11/2016, Bộ Công Thương đã thu hồi giấy chứng nhận và chấm dứt, tạm ngừng hoạt động BHĐC đối với 25 công ty đa cấp.

Hiện tại, số doanh nghiệp hoạt động chỉ còn 42 so với con số 67 công ty năm 2015.

Từ tháng 6/2015 đến tháng 11 năm 2016, Bộ Công Thương đã kiểm tra, khởi xướng điều tra 65 vụ việc đối với các Công ty bán hàng đa cấp, xử phạt 64 trường hợp với tổng tiền phạt trên 11 tỷ đồng.

Như vậy, đến tháng 11/2016, Bộ Công Thương đã thu hồi Giấy chứng nhận và chấm dứt, tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp đối với 25 công ty.

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam