Bảng giá máy sưởi Tiross cập nhật tháng 12/2015

Tên sản phẩmGiá bán (VND)
Máy sưởi dầu Tiross TS924 (TS-924)1.900.000
Máy sưởi dầu Tiross TS923 (TS-923)1.700.000
Máy sưởi dầu Tiross TS921 (TS-921)2.100.000
Máy sưởi dầu Tiross TS926 (TS-926)2.500.000
Máy sưởi dầu Tiross TS925 (TS-925)2.150.000
Máy sưởi dầu Tiross TS920 (TS-920)2.300.000
Máy sưởi ấm Tiross TS926-1 (TS-926-1)2.150.000
Máy sưởi dầu Tiross TS92112.500.000

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/bang-gia-may-suoi-tiross-cap-nhat-moi-nhat-c16943.html