Bảng giá xe máy SYM mới nhất cập nhật thị trường tháng 9/2016

Bảng giá xe máy SYM mới nhất cập nhật thị trường tháng 9/2016.

Bảng giá xe máy SYM mới nhất cập nhật thị trường tháng 9/2016

Tên xe

Năm sản xuất

Giá (VNĐ)

Giá xe máy SYM Attila

SYM Attila Elizabeth

2012

27 triệu

Attila Elizabeth Fi phanh đĩa

2013

30,5 triệu

SYM Attila Victoria

2013

22 triệu

SYM Attila Power EFI

2013

45 triệu

SYM Attila Elizabeth EFI

2015

33 triệu

SYM Attila Elizabeth EFI

2013

30,2 triệu

SYM Attila V 125

2015

34,9 triệu

SYM Attila Venus 125 CBS

2015

36,4 triệu

Giá xe SYM Passing

SYM Passing XR

2012

22,9 triệu

SYM Passing EFI

2013

25,5 triệu

Giá xe SYM Shark

SYM Shark mini 125 CBS

2016

29,5 triệu

SYM Shark 125 EFI

2013

43 triệu

SYM Shark 125 kỷ niệm 20 năm

2009

46 triệu

SYM Shark 170

2011

56,3 triệu

Giá xe SYM Elegant

SYM Elegant SR (Phanh cơ)

2012

12,3 triệu

SYM Elegant SR (Phanh đĩa)

2014

13,3

SYM Elegant 50cc

2013

14,7 triệu

Giá xe SYM Galaxy

SYM Galaxy 110 (Phanh đĩa, bánh mâm)

2016

18,2 triệu

SYM Galaxy 110 (Phanh đĩa, bánh căm)

2013

15,8 triệu

SYM Galaxy (Phanh đùm)

2013

14,8 triệu

SYM Galaxy Sport 110

2015

19,99 triệu

Giá xe SYM Angela

SYM Angela

2011

16 triệu

SYM Angela 50cc

2016

16,2 triệu

Giá Xe SYM EZ

SYM EZ (Phanh đĩa)

2013

14,6 triệu

SYM EZ (phanh cơ)

2013

13,6 triệu

Giá xe SYM Joyride

SYM Joyride

2013

28 triệu

Lưu ý:

- Giá trên chưa bao gồm phí trước bạ và các phí, lệ phí khác.

- Giá có thể thay đổi tùy từng cửa hàng và màu xe.

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam