Bảng giá xe Piaggio mới nhất cập nhật tháng 6/2016.

Bảng giá xe Piaggio mới nhất cập nhật tháng 6/2016

Tên xe

Năm sản xuất

Giá

(VNĐ)

Giá xe Piaggio Liberty

Liberty Italia Go Pro (có camera gắn đầu xe)

2015

57,5 triệu

Liberty S Restyling 3V i.e 125cc phiên bản thể thao

2014

56,5 triệu

Piaggio Liberty 3V i.e (125cc)

2013

51 triệu

Piaggio Liberty 3V i.e (150cc)

2013

66 triệu

Giá xe Piaggio Fly

Piaggio Fly i.e (150cc)

2012

56 triệu

Piaggio Fly i.e (125cc)

2012

40,3 triệu

(-2,6 triệu)

Giá xe Piaggio Zip

Piaggio Zip

 

2013

 

27,9 triệu

(-600,000)

 

Giá xe Piaggio Vespa LX

Piaggio Vespa LX 3V i.e (Phiên bản đặc biệt Bicolor)

2013

65 triệu

Piaggio Vespa LXV 3V i.e

2013

66 triệu

Piaggio Vespa LX 3V i.e (125cc)

2013

61,4 triệu

Piaggio Vespa LX 3V i.e (150cc)

2013

78 triệu

Piaggio Vespa LX 125 3V i.e (Phiên bản đặc biệt)

2013

64 triệu

Giá xe Piaggio Vespa S

Piaggio Vespa S 3V i.e (125cc)

2013

65,8 triệu

Piaggio Vespa S 3V i.e (150cc)

2013

76 triệu

Piaggio Vespa S 3V i.e (Phiên bản đặc biệt)

2013

64 triệu

Giá xe Piaggio khác

Piaggio Vespa Primavera 3V i.e (125cc)

2014

 

68,5 triệu

 

Piaggio Vespa GTS Super 3V i.e

2015

78,6 triệu

(-900,000)

Piaggio Vespa PX

2013

122,8 triệu

Piaggio Vespa LT 3V i.e

2013

63,9 triệu

Piaggio Beverly i.e

2011

147,3 triệu

Lưu ý:

- Giá trên chưa bao gồm phí trước bạ và các phí, lệ phí khác.

- Giá trên có thể thay đổi tùy từng nơi bán và màu xe.

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam