Đà Nẵng: Phê duyệt quy hoạch cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam
UBND TP. Đà Nẵng vừa quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam (thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) với quy mô 200.846m2, bao gồm 2 khu vực được giới hạn là phía bắc Xí nghiệp Gạch ngói Quảng Thắng và phía nam Xí nghiệp Gạch ngói Quảng Thắng.
 Danh sách bài mới