Nội dung thông tư cũng quy định tổ chức tín dụng được thỏa thuận với khách hàng xác định thời hạn tính lãi theo một trong hai phương pháp: Bỏ ngày đầu, tính ngày cuối của thời hạn tính lãi (theo quy định tại Điều 147 và Điều 148 Bộ Luật Dân sự) 2) hoặc phương pháp tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi.

Thông tư 14/2017/TT-NHNN yêu cầu tổ chức tín dụng phải cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng về phương pháp tính lãi và mức lãi suất tính lãi trước khi thực hiện giao dịch.

Trường hợp có thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng về phương pháp tính lãi trước năm 2018, được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết phù hợp với quy định pháp luật tại thời điểm ký kết.

Cách tính lãi suất mới thay đổi ra sao? 

Theo quy định, lãi suất của các sản phẩm tiền gửi, giấy tờ có giá của các ngân hàng đều sẽ được tính theo lãi suất năm, trên cơ sở một năm có 365 ngày thay cho trước đây là 360 ngày.

Với tiền gửi có kỳ hạn, từ ngày 01/01/2018, tiếp tục tính theo phương pháp đang thực hiện trước ngày 01/01/2018 (lãi suất tính lãi được tính theo tỷ lệ %/năm (360 ngày)) cho đến khi hết thời hạn của khoản tiền gửi.

Với khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 ngày trở lên, thời hạn tính lãi được xác định từ ngày nhận tiền gửi đến hết ngày liền kề trước ngày đến hạn thanh toán của khoản tiền gửi (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.

Các khoản tiền không kỳ hạn bắt đầu từ trước ngày 1/1/2018 sẽ được chuyển sang tính theo phương pháp tính lãi mới nêu trên.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn bắt đầu kể từ ngày 1/1/2018 trở đi được thực hiện tính lãi theo nguyên tắc mới phù hợp và đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

lãi suất của các sản phẩm tiền gửi, giấy tờ có giá của các ngân hàng đều sẽ được tính theo lãi suất năm, trên cơ sở một năm có 365 ngày thay cho trước đây là 360 ngày

Kể từ 1/1/2018, lãi suất của các sản phẩm tiền gửi, giấy tờ có giá của các ngân hàng đều sẽ được tính theo lãi suất năm, trên cơ sở một năm có 365 ngày thay cho trước đây là 360 ngày.

Thực hiện theo Thông tư 14/2017/TT-NHNN, ngay trong những ngày giao dịch đầu năm, các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Bảo Việt, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB),… đã có thông báo về phương pháp tính lãi mới theo Thông tư 14 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank 

Nguyên tắc tính lãi tại SeABank được điều chỉnh như sau: Tiền lãi được tính trên cơ sở số dư thực tế, lãi suất và số ngày trong kỳ tính lãi; lãi suất được quy định thống nhất theo %/năm (một năm là 365 ngày); lãi suất trong trường hợp tất toán trước hạn là lãi suất không kỳ hạn thấp nhất theo quy định của SeABank áp dụng đối với Khách hàng tại thời điểm tất toán.

Công thức tính lãi suất được tính dựa trên nguyên tắc: Số tiền lãi của kỳ tính lãi bằng tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi.

Trong đó, Số tiền lãi ngày được tính theo công thức: Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi)/365, số dư thực tế là số dư cuối ngày tính lãi.

Nguyên tắc tính lãi và công thức tính lãi được điều chỉnh mới này áp dụng cho tất cả các sản phẩm tiền gửi và tài khoản thanh toán dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức.

Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - BIDV 

Cách tính lãi suất mới được áp dụng từ ngày 1/1/2018 tại BIDV.

Cách tính lãi suất mới được áp dụng từ ngày 1/1/2018 tại BIDV.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank

Cách tính lãi suất mới được áp dụng từ ngày 1/1/2018 tại Eximbank.

Cách tính lãi suất mới được áp dụng từ ngày 1/1/2018 tại Eximbank.

Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB

Cách tính lãi suất mới được áp dụng từ ngày 1/1/2018 tại ACB.

Cách tính lãi suất mới được áp dụng từ ngày 1/1/2018 tại ACB.

Ngân hàng Quốc tế VIB 

Sản phẩm

Chi tiết điều kiện áp dụng

Tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm điện tử, tài khoản tiết kiệm gửi góp (Daily saving)

  • Áp dụng ngay cơ sở tính lãi 365 ngày/năm từ 01/01/2018

Sổ tiết kiệm, Hợp đồng tiền gửi (HĐTG)

  • Các sổ tiết kiệm/HĐTG đã mở tại VIB trước ngày 01/01/2018: Áp dụng lãi suất niêm yết trên cơ sở 360 ngày/năm cho đến ngày đáo hạn.
  • Các sổ tiết kiệm/ HĐTG được mở mới/ tự động gia hạn tại VIB từ ngày 01/01/2018:  Áp dụng lãi suất niêm yết trên cơ sở 365 ngày/năm

Chứng chỉ tiền gửi

  • Chứng chỉ phát hành trước 13/12/2017: Áp dụng lãi suất niêm yết trên cơ sở 360 ngày/năm cho đến hết thời hạn của chứng chỉ.
  • Phát hành từ 13/12/2017: Áp dụng lãi suất niêm yết trên cơ sở 365 ngày/năm.

Sản phẩm vay

  • Đối  với khoản vay được giải ngân trước 01/01/2018: Lãi suất cho vay tiếp tục áp dụng cơ sở tính lãi suất theo quy định của Hợp đồng tín dụng đã ký.
  • Đối với các khoản vay giải ngân từ ngày 01/01/2018: Lãi suất cho vay áp dụng cơ sở tính lãi 365 ngày/năm.

Ngân hàng Bảo Việt - Baoviet Bank

Cách tính lãi suất mới được áp dụng từ ngày 1/1/2018 tại BaovietBank

Cách tính lãi suất mới được áp dụng từ ngày 1/1/2018 tại BaovietBank

Theo Bảo Châu/Reatimes.vn

Nguồn: http://reatimes.vn/cach-tinh-lai-suat-tien-gui-moi-thay-doi-the-nao-19706.html