Theo Điều 97 Bộ luật Lao động 2012, Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP và Công văn 4163/LĐTBXH-LĐTL, tiền lương của người lao động làm việc trong những ngày Tết Bính thân được tính như sau:

1. Trong trường hợp người lao động không đi làm vào ngày nghỉ tết thì sẽ được hưởng 100% tiền lương của ngày đó.

2. Trong trường hợp người lao động đi làm trong ngày nghỉ tết sẽ được cộng thêm 300% tiền lương. Như vậy, tổng cộng ngày lương tết của người lao động bằng 400% mức lương ngày thường.

Cách tính lương ngày nghỉ tết

3. Nếu người lao động làm thêm vào ban đêm thì được cộng thêm 90% tiền lương. Như vậy, tổng lương được nhận là 490% mức lương ngày thường.

Trên đây là mức ít nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động làm việc trong ngày nghỉ tết. Tùy vào điều kiện của từng doanh nghiệp mà người sử dụng lao động có thể trả cao hơn hay điều chỉnh cho phù hợp. 

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam