Cập nhật giá bán các mẫu Xe SYM tháng 4/2016

Tên XeNăm Sản XuấtGiá Hãng
SYM Elegant SR (Phanh cơ)201213,2 triệu
SYM Angela201117,7 triệu
SYM Angela 50cc201315,3 triệu
SYM EZ (Phanh đĩa)201315,2 triệu
SYM EZ (phanh cơ)201314 triệu
SYM Elegant SR (Phanh đĩa)201214,2 triệu
SYM Elegant 50cc201313,5 triệu
SYM Galaxy 110 (Phanh đĩa, bánh mâm)201317 triệu
SYM Galaxy 110 (Phanh đĩa, bánh căm)201316,2 triệu
SYM Galaxy (Phanh đùm)201315,2 triệu
SYM Atila Elizabeth201231 triệu
SYM Atila Elizabeth Smart idle201335,5 triệu
SYM Atila Victoria201326,5 triệu
SYM Passing201223,99 triệu
SYM Joyride201328,5 triệu
SYM Atila Power EFI201349,9 triệu
SYM Passing EFI201326,8 triệu
SYM Shark 125 CBS201346 triệu
SYM Shark 125 EFI201344 triệu
SYM Shark 125200939 triệu

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam