Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp này là từ 31/8/2016. Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là trên toàn quốc 

Công ty TNHH Network Hoàng Kim có địa chỉ trụ sở chính tại Số 11, Lô 1A Trung Yên 1, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật của Network Hoàng Kim là ông Nguyễn Văn Minh.

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Network Hoàng Kim từ 31/8/2016.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 045/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 08/6/2015, sửa đổi bổ sung lần 01 ngày 12/08/2015.

Được biết nguyên nhân chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp này là do thay đổi phương thức kinh doanh.

Thông tin liên hệ tại trụ sở chính và tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Trần Thị Mơ; Chức vụ: Nhân viên; Điện thoại: 0437639898/ 0979249105

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty TNHH Network Hoàng Kim có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam