Cụ thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh đa cấp đối với Công ty TNHH Tupperware Việt Nam.

Công ty TNHH Tupperware Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại Số 288, đường Pasteur, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này là EPPY RUMONDANG SIMAMORA.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 023/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 10 tháng 02 năm 2015, sửa đổi bổ sung lần 4 ngày 15/08/2016.

Nguyên nhân chấm dứt hoạt động của Tupperware Việt Nam là để thay đổi phương thức kinh doanh để đảm bảo phù hợp với thị trường Việt Nam.

Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là từ 01/10/2016 trên phạm vi toàn quốc.

Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam

Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam. 

Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại Số 256 Pasteur, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này là TÂN DIỆP ÁI.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 035/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 26/03/2015.

Lý do chấm dứt hoạt động của CVI Link Việt Nam là: Doanh nghiệp này đã không triển khai hoạt động bán hàng đa cấp trong thời gian 12 tháng liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Do đó, Cục Quản lý cạnh tranh quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo Quyết định số 209/QĐ-QLCT.

Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là từ 12/08/2016 trên phạm vi toàn quốc.

Cục Quản lý cạnh tranh cũng cho biết thêm: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty TNHH Tupperware Việt Nam và Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam