Phiên họp thứ 3 tại Đồ Sơn - Hải Phòng

Phiên họp lần thứ 3 về vấn đề tăng lương tối thiểu vùng 2019 tại Đồ Sơn - Hải Phòng. (Ảnh: C.G)

Hội đồng Tiền lương quốc gia đã trải qua nhiều phiên họp để điều chỉnh mức tăng lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên, qua nhiều phiên họp có quá nhiếu ý kiến và tranh cãi về mức tăng.
Đến phiêp họp lần thứ 3, sáng ngày 13/8, các bên đã thống nhất được phương án tăng lương tối thiểu vùng. Cụ thể, lương tối thiểu vùng 2019 sẽ được điều chỉnh tăng 5,3%. 
Theo các chuyên gia, trong quá trình thương lượng, các bên có quan điểm trái ngược nhau là bình thường, do có cách nhìn riêng về phương pháp tính tiền lương, mức sống tối thiểu.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy, toàn bộ 15/15 thành viên của hội đồng đều đồng ý với phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 lên 5,3%.

Lương tối thiểu của người lao động tăng bình quân khoảng 175.000 đồng/tháng vào năm 2019. Mức tăng này sẽ trình Chính phủ quyết định trong thời gian tới.

Mức tăng các vùng cụ thể như sau:

- Vùng 1 tăng lên 4,18 triệu đồng/tháng (tăng 200.000 đồng).

- Vùng 2 lên 3,71 triệu đồng/tháng (tăng 180.000 đồng).

- Vùng 3 lên 3,25 triệu đồng/tháng (tăng 160.000 đồng).

- Vùng 4 lên 2,92 triệu đồng/tháng (tăng 160.000 đồng). 

tăng lương

Người lao động làm việc trong khối doanh nghiệp sẽ tăng khoảng 175.000 đồng/tháng vào năm tới.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia, ông Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh, theo lộ trình thực hiện Nghị quyết Trung ương số 27 về cải cách chính sách tiền lương, việc điều chỉnh mức LTT vùng phải đáp ứng mức sống tối thiểu vào năm 2020, vì thế năm 2019 phải tăng LTT vùng.

Cũng theo các chuyên gia về tiền lương, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 (5,3%) là mức tăng lương tối thiểu vùng thấp nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây. Năm 2018 mức tăng lương tối thiểu vùng được áp dụng là 6,8% và năm 2017 là 7,3%. 

Tổng hợp/Reatimes

Nguồn: http://reatimes.vn/chot-phuong-an-tang-luong-toi-thieu-vung-2019-27997.html