Đồng thời, Cục Quản lý Dược cũng rút tên của 6 công ty ra khỏi danh sách "Các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng" do đã thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô nhập khẩu và không có lô thuốc nào vi phạm chất lượng, đáp ứng quy định tại khoản 3, Công văn số 3256/QLD-CL ngày 5/3/2014 của Cục QLD.

 Cục Quản lý dược tiến hành công khai danh sách 12 doanh nghiệp dược có các sản phẩm vi phạm

Danh sách 6 đơn vị này gồm có 4 doanh nghiệp Ấn Độ:

  • Eurolife Healthcare Pvt.,Ltd
  • Flamingo Pharmceuticals Ltd.
  • Miracle labs (P) Ltd.
  • Sun Pharmaceutical Industries Ltd 

Và 2 doanh nghiệp Hàn Quốc là: Crown Pharm Co. Ltd và Union Korea Pharm Co.Ltd.

Đồng thời, Cục Quản lý Dược cũng đã bổ sung vào danh sách 5 công ty có thuốc vi phạm chất lượng phát hiện được qua hoạt động hậu kiểm, trong đó có 4 công ty ở Ấn Độ là:

  • All Serve Healthcare Pvt. Ltd
  • Gelnova Laboratories Pvt.Ltd
  • Mepro Pharmaceuticals Pvt.Ltd
  • Praya Life sciences Pvt.Ltd (đều hậu kiểm)
  • Young-Il Pharm. Co.Ltd (hậu kiểm) - Doanh nghiệp Hàn Quốc

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thanh tra, quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc Sở tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn quản lý và xử lý các tổ chức, các nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Theo Lan Anh (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam