Dẫn thông tin từ vov.vn, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương vừa quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam, đồng thời xử phạt công ty này số tiền gần 409,5 triệu đồng.

Liên minh tiêu dùng vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp, cụ thể: Không thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

Ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp không bao gồm đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật; Ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với cá nhân không đủ điều kiện tham gia bán hàng đa cấp;

Thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ báo cáo định kỳ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ đào tạo cơ bản đổi với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Công ty đa cấp Liên minh Tiêu dùng Việt Nam bị rút giấy phép.

Công ty đa cấp Liên minh Tiêu dùng Việt Nam bị rút giấy phép.

Theo báo Tuổi trẻ, công ty Liên minh tiêu dùng cũng không thực hiện nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của người tham gia bán hàng đa cấp để nộp vào ngân sách nhà nước trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp.

Duy trì nhiều hơn một vị trí kinh doanh đa cấp, hợp đồng kinh doanh đa cấp, mã số kinh doanh đa cấp đối với một người tham gia bán hàng đa cấp.

Theo đó, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương đã áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung như sau: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 013/GCN-QLCT cấp ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Công ty Cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trước pháp luật, trong đó có việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp.

Việc thu hồi Giấy chứng nhận của doanh nghiệp bán hàng đa cấp không giải phóng doanh nghiệp này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam có trụ sở chính tại số 33 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105989285 do Sở Kế hoạnh và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 11/9/2012, thay đổi lần thứ 11 ngày 11/12/2015).

Công ty liên minh Tiêu dùng được Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Văn Cường thành lập và được Sở Công thương Bắc Giang cấp giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 21-6-2013.

Công ty do Nguyễn Văn Chung làm chủ tịch hội đồng quản trị, kinh doanh đa cấp chủ yếu trong lĩnh vực thực phẩm chức năng.

Tháng 11-2014 Sở Công Thương kiểm tra đã phát hiện hàng loạt sai phạm và tiến hành xử phạt công ty 42 triệu đồng, đình chỉ hoạt động kinh doanh trong 1 tháng.

Sau đó, Cục quản lý cạnh tranh đã cấp phép hoạt động trở lại cho công ty này với trụ sở đặt tại Hà Nội.

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam