Xác định tình hình thu Ngân sách Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng trong thực thi nhiệm vụ chính trị, công tác nợ được xác định là một trong những thách thức của ngành thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp thu nợ.

Theo đó, ngày 29/04/2016, Cục thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 26994/CT-QLN chỉ đạo 30/30 Chi cục Thuế thành lập Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng.

Qua các biện pháp triển khai quyết liệt về thu hồi nợ đọng, trong 11 tháng năm 2016, tổng số tiền thuế nợ đã thu được của toàn ngành thuế Hà Nội là: 10.514 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật dẫn đến nợ thuế kéo dài.

Cục Thuế Hà Nội công khai danh sách 144 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất 

Để đảm bảo tính công bằng trong cộng đồng người nộp thuế, Cục thuế thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như công khai trên trang web của Cục Thuế danh sách các đơn vị nợ thuế.

11 tháng đầu năm 2016 vừa qua, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã đăng công khai 12 đợt với 1.636 Doanh nghiệp và Dự án thuê đất với số nợ thuế tương ứng là 3.215.316 triệu đồng và đã có 732/1.636 Doanh nghiệp nộp thuế với số thuế đã nộp là 432.679 triệu đồng

Tại đợt công khai mới đây nhất trong tháng 12, có tổng số 144 đơn vị nợ thuế phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ là 100.410 triệu đồng. Trong đó có 136 doanh nghiệp nợ thuế, phí 83.669 triệu đồng và 8 đơn vị nợ tiền thuê đất 16.741 triệu đồng.

Tại danh sách 8 doanh nghiệp nợ thuế đất với tổng số tiền là 16,7 tỷ đồng thì CTCP Cơ khí và kết cấu thép Sóc Sơn đứng đầu danh sách với số nợ là 4,6 tỷ đồng.

Tiếp đó là Công ty TNHH Đầu tư khai thác khoáng sản Sotraco nợ 2,8 tỷ đồng, CTCP Xây dựng công trình giao thông 810 nợ 2,3 tỷ đồng,...

Tại danh sách 136 doanh nghiệp nợ thuế phí với tổng số tiền là 83,6 tỷ đồng thì Công ty TNHH Dịch vụ và TMSX Thành Nghĩa hiện đang nợ thuế, phí nhiều nhất với số tiền là 5,8 tỷ đồng.

Đứng thứ 2 là CTCP Cascade Việt Nam nợ 4,8 tỷ đồng. Công ty TNHH Phát triển Hoàng Tùng đứng thứ 3 trong danh sách với số nợ là 3,8 tỷ đồng, CTCP Xây lắp địa ốc Sông Hồng nợ 3,1 tỷ đồng,...

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/cuc-thue-tiep-tuc-beu-ten-144-don-vi-no-thue-phi-va-tien-thue-dat-c33849.html