Cuộc chiến khốc liệt của các hãng gọi xe công nghệ

Tháng1
Tháng2
Tháng3
Tháng4
Tháng5
Tháng6
Tháng7
Tháng8
Tháng9
Tháng10
Tháng11
Tháng12

Có thể thấy, cuộc đua của các hãng gọi xe công nghệ đang cực kỳ gay cấn. Hãng này vừa ra chương trình ưu đãi thì hãng kia cũng ngay lập tức có những động thái tương tự, thậm chí hấp dẫn hơn.