Giảm phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Theo Thông tư 111/2017/TT-BTC của Bộ tài chính, từ ngày 11/12/2017, mức phí đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá sẽ được giảm tùy theo giá trị của tài sản bán được.

Cụ thể, tài sản có giá trị dưới 5 tỷ đồng: giảm từ 100 nghìn đồng xuống còn 90 nghìn đồng/trường hợp; Tài sản giá trị từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng: giảm từ 300 nghìn đồng xuống còn 270 nghìn đồng/trường hợp; Tài sản có giá trị trên 20 tỷ đồng: giảm từ 500 nghìn đồng xuống còn 450 nghìn đồng/trường hợp.

Mức phí đăng ký giao dịch bảo đảm

Thông tư 113/2017/TT-BTC  sửa đổi, bổ sung Thông tư 202/2016/TT-BTC quy định mới về việc hạ mức phí đăng ký giao dịch đảm bảo bằng bất động sản.

Cụ thể là các hoạt động về xử lý tài sản đảm bảo sẽ hạ từ 70 ngàn đồng xuống chỉ còn 30 ngàn đồng/hồ sơ.

Vỡi các thủ tục cấp bản sao công chứng về nội dung đăng ký giao dịch đảm bảo giảm từ 30 ngàn đồng xuống chỉ còn 25 ngàn đồng.

Giảm phí kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy

Theo Thông tư TT112.2017.BTC của Bộ Tài chính ban hành, từ ngày 11/12/2017, mức phí về việc kiểm định phòng chữa cháy sẽ giảm đến 50%.

Cụ thể, chống cháy, chất ngâm tẩm chống cháy được giảm tới 50%, từ mức 800.000 đồng/kg xuống còn 400.000 đồng/kg.

Phí kiểm định cửa chống cháy từ mức 700.000 đồng/bộ giảm xuống còn 500.000 đồng/bộ; phí kiểm định vật liệu chống cháy từ 700.000 đồng/m2 giảm xuống còn 400.000 đồng/m2...

Hạ phí đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm định an toàn lao động

Thông tư 110/2017/TT-BTC ban hành, kể từ ngày 11/12/2017, mức phí thẩm định đăng ký kinh doanh trong kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sẽ được giảm so với mức phí hiện tại.

Cụ thể, mức phí gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sẽ giảm 1 triệu đồng chỉ còn 15 triệu.

Giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật an toàn lao động giảm 500 ngàn đồng xuống còn 5 triệu đồng.

Giấy chứng nhận cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động giảm từ 21,5 triệu xuống còn 20,5 triệu đồng.

Cấp lại khi bổ sung lĩnh vực hoạt động giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động giảm từ 7 triệu đồng xuống còn 6,5 triệu đồng.

Theo Mộc My/Reatimes