Các doanh nghiệp này thuộc 7 tập đoàn và tổng công ty như: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin),...

Danh mục các Dự án, nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc có những tồn tại trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Có 8 dự án, nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đó là: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 Mở rộng, Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Duyên Hải 3 mở rộng; Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Các nhà máy, dự án có nguy cơ gây ô nhiễm thuộc Tập đoàn Dầu khí bao gồm: Nhà máy điện Vũng Áng 1 - Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh, Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, Liên Hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

3 dự án và 1 nhà máy thuộc Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường: Dự án Alumin Nhân Cơ - Đắc Nông, Công ty Nhôm Lâm Đồng, Dự án mỏ sắt Thạch Khê và Dự án khai thác và chế biến đồng Sin Quyền.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Các đơn vị thuộc Tập đoàn Hóa chất trong danh sách có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường bao gồm: Công ty DAP số 1, Công ty DAP số 2, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, các nhà máy sản xuất Photpho và hóa chất thuộc Khu công nghiệp Tằng Loỏng Lào Cai và Công ty Phân đạm Ninh Bình.

Tổng công ty Thép Việt Nam

Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên - TISCO là đơn vị duy nhất thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, hoặc có những tồn tại trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Tại Tập đoàn Dệt may có 2 đơn vị nằm trong danh sách là: Khu công nghiệp dệt may Phố Nối Vinatex, Tổng công ty may Việt Thắng;

Tổng công ty Giấy Việt Nam

Nhà máy giấy Bãi Bằng là đơn vị nằm trong danh sách có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, hoặc có những tồn tại trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/danh-muc-nhung-du-an-nha-may-co-nguy-co-gay-o-nhiem-moi-truong-c32372.html