Dưới đây là danh sách 33 ngân hàng thương mại đủ điều kiện bảo lãnh cho dự án bất động sản:

STTTên ngân hàng thương mại
1Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
3Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
4Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
5Ngân hàng TMCP An Bình
6Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
7Ngân hàng TMCP Á Châu
8Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
9Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
10Ngân hàng TMCP Sài Gòn
11Ngân hàng TMCP Tiên Phong
12Ngân hàng TMCP Việt Á
13Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
14Ngân hàng TMCP Bảo Việt
15Ngân hàng TMCP Bản Việt
16Ngân hàng TMCP Quân Đội
17Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh
18Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
19Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
20Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
21Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
22Ngân hàng TMCP Quốc Dân
23Ngân hàng TMCP Bắc Á
24Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
25ANZ Việt Nam (ANZVL)
26Hong Leong Việt Nam (HLBVN)
27HSBC Việt Nam (HSBC)
28Shinhan Việt Nam (SHBVN)
29Standard Chartered
30Indovina Bank Limited
31VID Public Bank
32Vietnam - Russia Joint Venture Bank
33VIET - THAI  VinasiamBank

Việt Tuấn/Theo Theo Gia Đình Việt Nam