Mới đây, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành quyết định xử phạt hành chính với 12 cơ sở về vi phạm an toàn thực phẩm. Số tiền các công ty bị phạt lên đến 691.377.285 đồng.

Danh sách cụ thể 12 cơ sở vi phạm:

 
Bên cạnh việc xử phạt hành chính, 12 Công ty trên còn bị Cục An toàn thực phẩm yêu cầu thu hồi và tiêu hủy tất cả các sản phẩm vi phạm. Cùng với đó, các cơ sở phải tháo gỡ  và cải chính nội dung quảng cáo vi phạm.

Tổng hợp/Reatimes

Nguồn: http://reatimes.vn/danh-sach-cu-the-12-cong-ty-bi-phat-vi-vi-pham-an-toan-thuc-pham-28198.html