Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 514/BXD-HTKT ngày 13/3/2017 cho ý kiến đối với đề xuất Dự án tuyến 4b-1 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về sự phù hợp tuyến 4b-1 với Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông TP HCM được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo đó về kỹ thuật, đề nghị bổ sung các chỉ tiêu đảm bảo sự đồng bộ trong xây dựng và vận hành hệ thống đường sắt đô thị (8 tuyến Metro) của TP HCM.

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (gửi kèm văn bản trên), không bao gồm Báo cáo cuối kỳ nghiên cứu tiền khả thi Dự án tuyến 4b-1 đã được Ban Quản lý đường sắt đô thị thông qua tại Văn bản số 308/TN-BQLĐSĐT ngày 07/2/2017, mặt khác nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư không bao gồm nội dung về kỹ thuật, xây lắp. Do vậy, Bộ Xây dựng chưa có cơ sở cho ý kiến về kỹ thuật, xây lắp theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Theo baoxaydung.com.vn

Nguồn: http://reatimes.vn/dau-tu-tuyen-duong-sat-do-thi-tuyen-nhanh-san-bay-tan-son-nhat-13949.html