Chiều 25/5, các em học sinh bước vào bài thi môn Toán. Thí sinh được phát các mã đề khác nhau để tránh tình trạng bài giống nhau với những em ngồi gần.

Môn Toán gồm có 24 mã đề khác nhau dành cho 24 thí sinh trong mỗi phòng thi. Đề thi toán phần đông thí sinh  đánh giá là khó hơn so với năm trước.

Đề thi và đáp án môn Toán:

(Đáp án tham khảo, chưa chính thức)

Mã đề 111:

 Đáp án:

1 D11 A21 D31 D41 A
2 D12 C22 B32 B42 C
3 D13 D23 A33 C43 C
4 C14 C24 A34 D44 D
5 B15 A25 D35 C45 D
6 A16 C26 A36 A46 A
7 B17 A27 A37 D47 D
8 D18 D28 D38 A48 B
9 A19 C29 D39 C49 A
10 B20 C30 B40 C50 A

Theo Thanh Vân/Reatimes.vn