Chiều 25/5, các em học sinh bước vào bài thi môn Toán. Thí sinh được phát các mã đề khác nhau để tránh tình trạng bài giống nhau với những em ngồi gần.

Môn Toán gồm có 24 mã đề khác nhau dành cho 24 thí sinh trong mỗi phòng thi. Đề thi toán phần đông thí sinh  đánh giá là khó hơn so với năm trước.

Đề thi và đáp án môn Toán:

(Đáp án tham khảo, chưa chính thức)

Mã đề 116:
Đáp án:
1 D11 B21 D31 C41 C
2 C12 D22 B32 B42 A
3 A13 C23 A33 B43 B
4 C14 B24 B34 B44 A
5 C15 B25 A35 A45 A
6 C16 D26 C36 C46 C
7 A17 D27 B37 A47 B
8 A18 A28 B38 B48 A
9 A19 C29 B39 B49 C
10 C20 B30 C40 C50 A
Mã đề 117:
 

 Đáp án:

1 A11 B21B31 C41 C
2 C12 D22 C32 D42 D
3 B13 C23 A33 B43 B
4D14 C24 B34 A44 A
5 D15A25D35 A45 D
6 D16 C26 C36 C46 C
7D17 D27 A37 C47 A
8 A18 D28 A38 C48 D
9 C19 B29 A39 B49 A
10 B20 A30 B40 D50 B
Mã đề 118:
 Đáp án:
1 B11 B21 B31 C41 C
2 A12 A22 A32 B42 A
3 B13 C23 D33 C43 
4 A14 C24 B34 D44 B
5 C15 A25 B35 B45 D
6 D16 C26 D36 D46 
7 D17 B27 C37 B47 D
8 C18 D28 A38 B48 
9 B19 B29 A39 B49 C
10 B20 A30 B40 B50 C 
Mã đề 119:
Đáp án:
Mã đề 120:
 
 Đáp án:
1D11B21A31C41B
2C12A22C32D42A
3D13D23A33D43D
4B14D24C34B44C
5C15B25A35C45C
6D16D26A36D46A
7B17B27A37D47A
8A18C28C38A48C
9A19D29B39D49A
10D20C30D40A50A

Theo Thanh Vân/Reatimes.vn