Sáng 26/6, các thí sinh lại bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lý, Hóa Học và Sinh học. Các môn thi sẽ có thời gian trong 50 phút và bắt đầu từ 7 giờ sáng. 

Các bài thi Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội theo hình thức trắc nghiệm. Mỗi bài thi gồm 120 câu hỏi chia đều cho 3 môn. Thời gian làm bài cho toàn bài thi là 150 phút, tương đương 50 phút mỗi môn thi.

Mời các bạn tham khảo cách giải đề thi THPT quốc gia 2018 tại đây.

Đề thi và đáp án môn Hóa học:

Mã đề 203:

Mã đề 209:

 Đáp án mã đề 209

41 D

 42 C

 43 C

 44 A

 45 D

 46 D

 47 B

 48 D

 49 A

 50 C

 51 A

52 D53 A54 B55 B56 D

57 B

58 C

59 C60 B61 D62 B63 D64 C
65 D 66 C67 C68 69 D70 C71 D72 D
73 74 D75 76 B77 C78 D7980
81 82 83 

Đáp án mã đề 202

41.B42.B43.C44.D45.A46.B47.D48.D
49.B50.D51.B52.D53.B54.C55.B56.A
57.C58.C59.C60.D61.D62.A63.D64.
65.66.D67.C68.B69.A70.S71.B72.A
73.74.75.76.77.78.79.80.

Đáp án mã đề 203

42 B 42C 43 A 44 A 45 C 46D 47A  48C
 49D 50C 51 D 52 C 53 A 54C 55 B 56 B
 57 B 58 B 59 B 60 B 61 C 62 C 63 B

Đáp án mã đề 207

Đáp án mã đề 210

 Đáp án mã đề 211

41. C42. B43. C44. D45. B46. A47. D48. D49. D50. C
51. B52. A53. A54. A55. B56. B57. A58. C59. B60. A
61. B62. C63. C64. C65. A66. C67. A68. B69. B70. C
71. A72. C73. C74. C75. A76. B77. B78. A7980

Đáp án mã đề 214

Đáp án mã đề 219

41. D42. B 43. C 44. C 45. D 46. C 47. B 48. D 
49. D 50. A 51. A 52. A 53. A 54. A 55. C 56. C 
57. D 58. B 59. B 60. D 61. C 62. A 63. C 64. C 
65. D 66. C 67. B 68. D 69. D 70. A 71. B 72. B 
73. D 74. B 75. A 76. A 77. A 78. C 79. D 80. B 

Đáp án mã đề 223

41. A42. D43. A44. A45. C46. D47. D48. C49. A50. A
51. C52. A53. C54. C55. D56. C57. B58. C59. D60. A
61. A62. C63. A64. B65. D66. B67. A68. D69. C70. C
71. A72. D73C74.D75.A76.D77.D78.C79.D80.C


Chúng tôi sẽ cập nhật đáp án đầy đủ và sớm nhất!

Theo Thanh Vân/Reatimes.vn