Thực hiện Quyết định thanh tra số 525/QĐ-ATTP ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm về việc thanh tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tại Công ty cổ phần Kingphar Việt Nam, địa chỉ BT 15, đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty Kingphar); từ ngày 09/10/2015 đến ngày 24/11/2015 Đoàn thanh tra theo quyết định nói trên đã tiến hành thanh tra tại Công ty Kingphar và các Công ty sản xuất sản phẩm cho Công ty Kingphar.

Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra ngày 09/12/2015 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tại Công ty cổ phần Kingphar Việt Nam.   

Cụ thể, đoàn thanh tra lấy 18 mẫu sản phẩm giao Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kiểm nghiệm, trong đó 16/18 mẫu có kết quả kiểm nghiệm phù hợp với hồ sơ công bố, 02/18 mẫu có kết quả không phù hợp với hồ sơ công bố, 02 lô sản phẩm không đạt chất lượng gồm:

Thực phẩm chức năng Giải rượu bổ gan Kingphar (Số lô 001; NSX: 260315, HSD: 260318, số lượng 2178 hộp (4 viên/vỉ x 2 vỉ/hộp).

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitamin D3 Kingphar (Số lô 130815, NSX:14/08/2015, HSD: 13/08/2018).

Có 07 sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nhãn trực tiếp trên vỉ/lọ/hộp chưa được Cục An toàn thực phẩm xác nhận gồm: Kingphar Echina, Memoren Kingphar, Tán Phong Nhiệt Kingphar, Bài Thạch Thông Tiểu – Kingphar, Trà Mát Gan – Lợi Tiểu, Diệp Hạ Châu Kingphar, Gai Xương Kingphar.

02 lô sản phẩm không đạt chất lượng theo công bố gồm: Thực phẩm chức năng Giải rượu bổ gan Kingphar (Số lô 001; NSX: 260315, HSD: 260318, số lượng 2178 hộp (4 viên/vỉ x 2 vỉ/hộp) và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitamin D3 Kingphar (Số lô 130815, NSX:14/08/2015, HSD: 13/08/2018).

Công ty cổ phần chè Kim Anh chưa xuất trình giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho 10 nhân viên thuộc đối tượng theo quy định.

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Kingphar với hành vi sản xuất và bán 02 lô sản phẩm không đạt chất lượng theo công bố, với mức tiền phạt 43.520.000 đồng (Bốn mươi ba triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng chẵn). Công ty Kingphar đã chấp hành nộp tiền phạt và tiến hành tiêu hủy 02 lô sản phẩm thực phẩm chức năng vi phạm chất lượng nêu trên.

Yêu cầu Công ty Kingphar liên hệ với Cục An toàn thực phẩm để được xác nhận bổ sung nhãn trực tiếp trên vỉ/lọ/hộp sản phẩm của 07 hồ sơ công bố.

Yêu cầu Công ty Kingphar và 04 cơ sở sản xuất sản phẩm cho Công ty Kingphar (Công ty cổ phần chè Kim Anh, Công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương, Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam, Công ty TNHH công nghệ Intechpharm) có biện pháp kiểm soát quá trình sản xuất để bảo đảm chất lượng sản phẩm theo hồ sơ công bố được xác nhận.

Yêu cầu Công ty cổ phần chè Kim Anh thực hiện xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho các đối tượng theo quy định, xuất trình về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 30/12/2015./.

Theo Nhật Linh (tổng hợp) / Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/diem-danh-sai-pham-tai-cong-ty-co-pham-kingphar-viet-nam-c15870.html