Dự báo thời tiết Hà Nội và vùng lân cận đêm 11 ngày 12/12/2017

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 12/12/2017

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 64 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 - 17 độ, có nơi dưới 13oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 - 21oC

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 12/12/2017

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 63 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 - 21oC

Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 12/12/2017

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 19 - 22 oC

Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 12/12/2017

Phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29 độ, phía Nam 29-31oC

Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 12/12/2017

Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29oC

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 12/12/2017

Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 12/12/2017

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 - 21oC

Theo An Nhiên / Reatimes