và vùng lân cận đêm 11 ngày 12/2/2018

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 12/2/2018

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 55 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 - 15 độ, có nơi dưới 9oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 15 - 18 độ; riêng khu Tây Bắc 18-21, có nơi trên 22oC

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 12/2/2018

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Độ ẩm từ 50 - 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 11 - 14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 15 - 18oC

Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 12/2/2018

Nhiều mây, đêm có mưa; ngày có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, riêng phía bắc có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 - 15 độ; phía Nam 14-17oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 15 - 18 độ, phía nam 19 - 22oC

 Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 12/2/2018

Phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác; phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 55 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 - 25 độ, phía Nam 26 - 29oC

Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 12/2/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 45 - 92%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29oC

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 12/2/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 12/2/2018

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Độ ẩm từ 50 - 85%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 - 14oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 16 - 18oC

Theo An Nhiên / Reatimes