và vùng lân cận đêm 12 ngày 13/02/2018

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 13/02/2018

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 55 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 - 15 độ, có nơi dưới 10oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 17 - 20 độ; riêng khu Tây Bắc 21-23, có nơi trên 23oC

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 13/02/2018

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 50 - 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 - 15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 17 - 20oC

Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 13/02/2018

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía nam đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 - 15 độ; phía Nam 14 - 17oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 16 - 19 độ, phía nam 19 - 22oC

 Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 13/02/2018

Phía bắc nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 55 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 - 22oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 - 25 độ, phía Nam 27 - 30oC

Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 13/02/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 45 - 92%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 - 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29oC

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 13/02/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 13/02/2018

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 50 - 90%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 - 15oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 17 - 20oC

Theo An Nhiên / Reatimes