và vùng lân cận đêm 12 ngày 13/02/2018

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 13/02/2018

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 55 - 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 - 17 độ, có nơi dưới 10oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 - 26 độ; có nơi trên 27 oC

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 13/02/2018

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 - 17 độ, vùng núi có nơi dưới 14oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 - 23oC

Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 13/02/2018

Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60 - 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14-17oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 - 26 độ, có nơi trên 27 oC

 Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 13/02/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 - 19 độ; phía nam 20-23 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 - 28 độ; phía Nam 28-31oC

Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 13/02/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 92%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14-17oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28-31oC

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 13/02/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 90%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 13/02/2018

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 - 17oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 - 23oC

Theo An Nhiên / Reatimes