và vùng lân cận đêm 17 ngày 18/1/2018

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 18/1/2018

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60 - 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 13 - 16oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 21 - 24 độ, riêng khu Tây Bắc 26 - 28oC

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 18/1/2018

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 19 - 22oC

Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 18/1/2018

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 - 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 - 26 oC

 Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 18/1/2018

Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23 độ, phía Nam có nơi trên 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30oC

Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 18/1/2018

Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 - 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29oC

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 18/1/2018

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 18/1/2018

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 19 - 22oC

Theo An Nhiên / Reatimes