Dự báo thời tiết Hà Nội và vùng lân cận đêm 2 ngày 3/1/2018

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 3/1/2018

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18, có nơi dưới 13oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 - 21oC

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 3/1/2018

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 65 - 99%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18, vùng núi có nơi dưới 13oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 - 21oC

Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 3/1/2018

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; phía Nam có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 - 19 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 - 23oC

 Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 3/1/2018

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23, phía Nam có nơi 23-25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 - 27 độ; phía Nam 28 - 31oC

Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 3/1/2018

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 - 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 - 28oC

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 3/1/2018

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/1/2018

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 67 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 - 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 - 20oC

Theo An Nhiên / Reatimes