và vùng lân cận đêm 30 ngày 31/1/2018

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 31/1/2018

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá. Độ ẩm từ 50 - 92%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 9 - 12 độ, có nơi dưới 7oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 12 - 15oC

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 31/1/2018

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá. Độ ẩm từ 50 - 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 8 - 10 độ; vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 12 - 15oC

Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 31/1/2018

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa nhỏ. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, phía Bắc rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 60 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 9 - 12 độ; phía nam 13-15oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 13 - 16 độ, phía nam 16-18oC

 Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 31/1/2018

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21 độ; phía nam 21-23oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 - 25 độ, phía Nam 26-29 oC

Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 31/1/2018

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 50 - 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 - 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29oC

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 31/1/2018

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 31/1/2018

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 50 - 90%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 8 - 10oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 13 - 15oC

Theo An Nhiên / Reatimes