Dự báo thời tiết Hà Nội và vùng lân cận đêm 5 ngày 6/1/2018

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 6/1/2018

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 - 23o

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 6/1/2018

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, riêng các tỉnh vùng núi phía bắc đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 72 - 99%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 - 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 19 - 22oC

Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 6/1/2018

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 - 25oC

 Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 6/1/2018

Nhiều mây, phía Bắc (Đà Nẵng-Khánh Hòa), đêm và sáng có mưa, mưa rào; phía Nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23 độ, phía Nam có nơi 23-25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 - 26 độ; phía Nam 27-30oC

Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 6/1/2018

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30oC

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 6/1/2018

Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/1/2018

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 - 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 - 22oC

Theo An Nhiên / Reatimes