và vùng lân cận đêm 7 ngày 8/2/2018

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 8/2/2018

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm thấp nhất 50-95%. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 9 - 12 độ, có nơi dưới 6 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 14 - 17 độoC

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 8/2/2018

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm thấp nhất 45-92%. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 10 - 13 độ, vùng núi 6 - 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 16 - 19oC

Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 8/2/2018

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 95%. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 11 - 14oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 19 - 22oC

 Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 8/2/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 - 19 độ; phía nam 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 - 25 độ; phía Nam 26 - 29oC

Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 8/2/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 45 - 90%. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 10 - 13oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 - 27oC

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 8/2/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 50 - 90%. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 - 22oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 8/2/2018

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 45 - 80%. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 11 - 14oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 16 - 19oC

Theo An Nhiên / Reatimes