Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Hạng ChuẩnHạng VàngHạng đặc biệt
Số tiền rút tối đa 1 lần5 triệu VNĐ5 triệu VNĐ5 triệu VNĐ
Số tiền rút tối thiểu 1 lần20.000 VNĐ20.000 VNĐ20.000 VNĐ
Số tiền rút tối đa 1 ngày50 triệu VNĐ75 triệu VNĐ100 triệu VNĐ

 Hạn mức chuyển khoản mỗi ngày:

Hạn mức chuyển khoản tối đa/giao dịchDưới 100.000.000 VNĐ
Hạn mức chuyển khoản tối đa trong 01 ngày100.000.000 VNĐ

Hạn mức rút tiền trong mỗi loại thẻ ATM là khác nhau

Ngân hàng Phát triển Nông thôn - Agribank 

Theo quy định hiện hành:

  • Số tiền rút tối đa 1 lần: 5.000.000 VNĐ
  • Số tiền rút tối thiểu 1 lần: 50.000 VNĐ
  • Số tiền rút tối đa 1 ngày: 25.000.000 VNĐ (không khống chế số lần rút)

Nếu muốn rút nhiều hơn số tiền quy định 25.000.000 đồng/01 ngày, khách hàng phải thực hiện rút tiền tại quầy ở chi nhánh phát hành thẻ của mình.

Ngân hàng TMCP Công thương - Vietinbank

Tổng số tiền rút tại ATM tối đa 1 ngày30.000.000 VND
Số tiền rút tối thiểu tại ATM 1 lần10.000 VND
Số tiền rút tối đa tại ATM 1 lần5.000.000 VND
Chuyển khoản tối đa/ngày100.000.000 VND
Số tiền tối đa rút tại quầy10.000.000.000 VND

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV 

Tên sản phẩm

BIDV Harmony

BIDV Etrans

BIDV Etrans
(Trả lương)

BIDV Moving
(KH vãng lai)

BIDV Moving
(KH trả lương

Tại ATM

Số tiền rút tối đa/ngày

80.000.000 VNĐ

50.000.000 VNĐ

50.000.000 VNĐ

Số lần rút tối đa/ngày

40

20

20

Số tiền tối đa/lần

5.000.000 VNĐ

10.000 VNĐ

Chuyển khoản cùng chủ tài khoản

Số tiền tối đa/ngày

100.000.000 VNĐ

Số lần tối đa/ngày

40 lần

Số tiền tối đa/lần

Dưới 100.000.000 VNĐ

Chuyển khoản khác chủ tài khoản

Số tiền tối đa/ngày

100.000.000 VNĐ

Số lần tối đa/ngày

40

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam