Về các khoản thu, học phí năm học 2016 - 2017, đại diện Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GDĐT Hà Nội cho biết: Năm học 2016-2017, ngoài việc điều chỉnh mức học phí như đã công bố, danh mục và mức thu của các khoản thu khác trong nhà trường vẫn thực hiện như năm học trước.

Đường dây nóng về thu chi trong giáo dục

Cụ thể các khoản thu này đều đã được quy định rõ ràng tại Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Ngoài ra, đối với kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố, Sở GDĐT yêu cầu các nhà trường thực hiện theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT về Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo Sở GDĐT Hà Nội, năm học 2015-2016, toàn thành phố thu học phí được khoảng 287,5 tỷ đồng, chỉ chiếm khoảng 6,7% tổng chi phí trực tiếp của ngành giáo dục thành phố.

Trong số đó, dành khoảng 40% để chi thực hiện cải cách tiền lương, 60% còn lại được sử dụng để chi hỗ trợ phục vụ giảng dạy và học tập.

Nội dung chi tiết Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND xem tại đây.

Theo An Nhi (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/cong-bo-duong-day-nong-ve-chong-thu-chi-sai-trong-giao-duc-c26434.html