Tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Trung tâm GDQP&AN – ĐH Thái Nguyên

Tháng1
Tháng2
Tháng3
Tháng4
Tháng5
Tháng6
Tháng7
Tháng8
Tháng9
Tháng10
Tháng11
Tháng12

Qua nhiều tuần quan sát, theo dõi và từ đây đường dây cung ứng thực phẩm không rõ nguồn gốc dần được “hé lộ” cùng với hàng loạt những dấu hiệu vi phạm khác.