UBND TPHCM yêu cầu các doanh nghiệp được cấp phép khai thác mỏ cát khẩn trương thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy;khi bán hàng phải thực hiện các nghĩa vụ của người sản xuất, người bán hàng và cung cấp kèm theo hồ sơ quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa…

TP. HCM phối hợp xử lý tốt trong cấp phép khai thác cát, nạn cát tặc.

TP. HCM đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp xử lý tốt trong cấp phép khai thác cát, nạn cát tặc.

Đồng thời, UBND TPHCM kiến nghị Bộ Công an và Bộ Công Thương cần ngăn chặn, xử lý các trường hợp đầu cơ, lũng đoạn thị trường, đẩy giá lên cao trong hoạt động kinh doanh cát trái, nhằm giúp ổn định tình hình giá cát hiện nay.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng kiến nghị các Bộ liên quan sớm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật,hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuậtcho việc xử lý, sử dụngvà hạch toán chi phíliên quan đến xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao, thạch cao PGlàm nguyên liệu sản xuấtvật liệu xây dựngvà sử dụng trong các công trình xây dựng.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích sử dụng các loại vật liệu phế thải này làm nguyên liệusản xuấtvật liệu xây dựngvà sử dụng trong các công trình xây dựng.

 

Theo reatimes.vn