Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt giá khởi điểm để đầu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại các khu đấu giá xã Tiên Dương, Nguyên Khê, huyện Đông Anh - Hà Nội.

Theo đó, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại khu đấu giá xã Tiên Dương cao nhất là 16 triệu đồng/m² và thấp nhất là 15,8 triệu đồng/m².

Khu đấu giá xã Nguyên Khê được chia làm 4 cấp giá với mức cao nhất 10,2 triệu đồng/m² và thấp nhất 7,9 triệu đồng/m².

Mức giá này được áp dụng trong vòng 1 năm từ ngày ký 17/8/2015.

Trước đó, UBND thành phố Hà nội cũng đã ban hành quyết định phê duyệt giá khỏi điểm đấu giá đất nhỏ lẻ, xen kẽ tại các xã Nam Hồng, Xuân Nộn, Đại Mạch, Võng La, Liên Hà, Vân Hà, Việt Hùng thuộc huyện Đông Anh.

Mức giá khởi điểm cao nhất thuộc thửa đất số 4 khu đấu giá thôn Thiết Úng, xã Vân Hà là 21,3 triệu/m2 và thấp nhất là thửa đất số 6 tại Khu đấu giá thôn Đường Nhạn xã Xuân Nộn với giá khởi điểm là 3,7 triệu/m2.

Việt Tuấn/Theo Theo Gia Đình Việt Nam