Được biết, trong số 16 doanh nghiệp trên, có nhiều doanh nghiệp ở tình trạng không liên lạc được hoặc chưa có bất cứ hoạt động nào cho thấy sẽ chấm dứt hoạt động, một số doanh nghiệp thông báo chấm dứt hoạt động, nhưng lại chưa nộp hồ sơ giải tỏa tiền quỹ.

Khoản 2 Điều 19 Thông tư 24/2014/TT-BC quy định: Các doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng và đề nghị rút tiền ký quỹ với Sở Công Thương Hà Nội, đồng thời giải quyết nghĩa vụ với người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. Tính đến thời điểm hiện tại, 16 doanh nghiệp nói trên chưa thực hiện, hoặc chưa thực hiện xong thủ tục này.

 Công bố danh sách 16 doanh nghiệp đa cấp ngừng hoạt động

Song song với việc công bố danh tính 16 doanh nghiệp trên, Sở Công Thương Hà Nội đã ban hành 2 văn bản nêu rõ thời điểm giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp hết hiệu lực, đề nghị các doanh nghiệp liên hệ với Sở để được hướng dẫn làm thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP, Thông tư 24.

Đồng thời, gửi văn bản đến các sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện, phường, xã đề nghị kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp có giấy đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực.

Danh sách 16 doanh nghiệp đa cấp đã hết hiệu lực giấy phép

Công ty TNHH UFUN Việt Nam (tên cũ: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư UFC; Công ty TNHH Ánh sáng T.I.A.N.S.H.I)

Công ty TNHH World Nets Việt Nam (Công ty TNHH Một Giấc mơ)

Công ty TNHH JM Ocean Avenue (Công ty TNHH Ocean Avenue)

Công ty CP Đầu tư LVI quốc tế

Công ty TNHH Thương mại AKUNA Việt Nam

Công ty TNHH MELILEA quốc tế Việt Nam

Công ty TNHH Agel Việt Nam

Công ty CP Kim Cương Thế giới

Công ty TNHH Trung Bảo Anh quốc Việt Nam (Công ty TNHH Thương mại điện tử quốc tế)

Công ty TNHH Thiên Phương Việt Nam

Công ty TNHH Tầm nhìn Việt Nam

Công ty TNHH JEUNESSE Toàn cầu Việt Nam

Công ty TNHH Synergy (Việt Nam)

Công ty TNHH Qivana quốc tế

Công ty Everrich Global (Công ty CP quốc tế Thăng Long-Hà Nội )

Công ty CP Công nghệ mới và Phát triển quốc tế Amkey Việt Nam

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam