Trải nghiệm tiêu dùng
Tôi thấy nhiều người lớn tiếng chê bai những hình ảnh cả gia đình ngồi ăn uống vui vẻ trên bãi rác do những du khách trước đó để lại được đăng tải khắp các phương tiện thông tin đại chúng trong những ngày qua. Nhưng có lẽ, phải ở hoàn cảnh của họ mới biết vì sao họ phải chấp nhận thực tế đáng buồn này.
Danh sách bài mới