Trải nghiệm tiêu dùng
Chi phí cho một cuộc hội thảo cung cấp thông tin, kiến thức tài chính cho các nữ công nhân vốn chịu nhiều thiệt thòi không đáng là bao nhưng rõ ràng không phải doanh nghiệp nào cũng nghĩ đến việc tổ chức những chương trình như thế.
Danh sách bài mới