70 cụm thi do các trường Đại học chủ trì đã hoàn thành việc công bố điểm sớm hơn so với cụm thi do các Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì.

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2016

Dưới đây là cập nhật website tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2016 do các cụm trường Đại học chủ trì: 

1. Đại học Bách khoa Hà Nội. Xem tại đây.

2. Đại học Sư phạm Hà Nội. Xem tại đây.

3. Đại học Thủy lợi. Xem tại đây.

4. Học viện Khoa học kỹ thuật Quân sự. Bấm vào đây để tra cứu điểm.

5. Đại học Lâm nghiệp. Xem điểm tại đây.

6. Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tra cứu điểm tại đây.

7. Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tra cứu điểm tại server 1, server 2 hoặc server 3.

8. Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Xem điểm tại đây.

9. Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Tra cứu điểm tại server chính, server dự phòng 1 hoặc server dự phòng 2.

10. Đại học Hàng Hải Việt Nam (Hải Phòng). Xem điểm tại đây.

11. Đại Học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên. Tra cứu điểm tại đây.

12. Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên. Xem điểm tại đây.

13. Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Tra cứu điểm thi tại đây.

14. Học viện Ngân hàng: Đang cập nhật.

15. Đại học Luật Hà Nội. Thí sinh tra cứu điểm tại đây

16. Đại học Tân Trào. Tra cứu điểm tại đây.

17. Đại học Xây dựng Hà Nội. Tra cứu điểm tại đây.

18. Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Thí sinh có thể tra cứu điểm tại đây.

19. Đại học Thái Nguyên. Xem điểm tại đây

20. Học viện Tài chính. Tra điểm thi tại đây.

21. Đại học Tây Bắc. Thí sinh tra cứu điểm thi tại đây.

22. Đại học Hùng Vương TP HCM. Thí sinh tra cứu điểm tại đây.

23. Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tra cứu điểm tại đây.

24. Đại học Ngoại thương. Xem điểm tại đây hoặc tại server dự phòng.

25. Đại học Kinh tế Quốc dân. Tra cứu điểm thi tại đây. 

26. Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội. Chi tiết điểm thi xem tại đây.

27. Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Chi tiết điểm thi xem tại đây.

28. Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên. Tra cứu điểm tại đây.

29. Đại học Hải Phòng. Tra cứu điểm thi tại đây.

30. Đại học Thương mại. Thí sinh tra cứu điểm tại đây.

31. Đại học Công nghiệp. Điểm thi được công bố tại đây.

32. Đại học Y Dược Thái Bình. Thí sinh tra cứu điểm thi tại đây.

33. Đại học Mỏ Địa chất. Tra cứu điểm thi tại đây.

34. Đại Học Hồng Đức. Xem điểm thi tại đây.

35. Đại học Vinh. Tra cứu điểm thi tại đây.

36. Đại học Sư phạm - Đại học Huế. Xem điểm thi tại đây.

37. Đại học Khoa học - Đại học Huế. Tra cứu điểm tại đây.

38. Đại học Kinh tế - Đại học Huế. Xem điểm thi tại đây.

39. Đại học Huế. Tra cứu điểm thi tại đây.

40. Đại học Đà Nẵng. Chi tiết điểm thi xem tại đây.

41. Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Tra cứu điểm thi tại đây.

42. Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Tra cứu điểm thi tại đây.

43. Đại học Quy Nhơn. Xem điểm thi tại đây

44. Đại học Xây dựng miền Trung. Cập nhật điểm thi tại đây.

45. Đại học Nông lâm TP.HCM. Tra cứu điểm tại đây.

46. Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Chi tiết điểm xem tại đây

47. Đại học Tây Nguyên. Tra cứu điểm tại đây.

48. Đại học Tài chính - Marketing. Xem điểm tại đây.

49. Đại học Nha Trang. Tra cứu điểm tại đây.

50. Đại học Giao thông vận tải TP.HCM. Xem điểm thi tại đây.

51. Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Tra cứu điểm thi tại đây.

52. Đại học Đà Lạt. Tra cứu điểm tại đây.

53. Đại học Kinh tế TP.HCM. Xem điểm thi tại đây.

54. Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM. Tra cứu điểm thi tại đây.

55. Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM. Chi tiết điểm thi tại đây.

56. Đại học Công nghiệp TP.HCM. Tra cứu điểm thi tại đây.

57. Đại học Sài Gòn. Tra cứu điểm thi tại đây.

58. Đại học Đồng Tháp. Thí sinh tra cứu điểm trên server chính,server 2 hoặc server 3.

59. Đại học An Giang. Chi tiết điểm thi xem tại đây.

60. Đại học Tôn Đức Thắng. Tra cứu điểm thi tại đây.

61. Đại học Tiền Giang. Chi tiết điểm thi được công bố tại đây.

62. Đại học Cần Thơ. Xem chi tiết điểm thi tại đây.

63. Đại học Cần Thơ - Hậu Giang. Chi tiết điểm thi tại đây.

64 Đại học Luật TP.HCM. Tra cứu điểm tại đây.

65. Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long. Tra cứu điểm thi tại đây.

66. Đại học Trà Vinh. Xem điểm tại đây.

67. Đại học Ngân hàng TP.HCM. Tra cứu điểm tại đây.

68. Đại học Cần Thơ - Bạc Liêu. Xem điểm tại đây.

69. Đại học Kiên Giang. Thí sinh bấm vào đây để tra cứu điểm thi.

70. Đại học Y Dược Cần Thơ. Tra cứu điểm thi tại đây.

Theo Minh Chuyên (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam