CÁC TRƯỜNG PHÍA BẮC

HỌC PHÍ NĂM 2015 - 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CHU VĂN AN

Từ 3,5 triệu đến 4 triệu đ/1 học kỳ (tức 7 triệu đến 8 triệu đ/1 năm) tùy theo ngành đăng ký học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

- Đại học: 700.000đ/1 tháng (1 năm đóng 10 tháng)

-Cao đẳng: 500.000đ/1 tháng (1 năm đóng 10 tháng)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN

- ĐH: 700.000đ  – 750.000 đ/1 tháng

- CĐ: 600.000đ/1 tháng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 ĐẠI NAM

+Ngành Dược học: 2.400.000 đ/tháng

+Ngành Kỹ thuật hóa học: 1.500.000 đ/ tháng

+Ngành Tài chính ngân hàng, Luật kinh tế: 1.200.000 đ/tháng

+Ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quan hệ công chúng, Xây dựng, Kiến trúc, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh: 1.100.000 đ/tháng.

(1 năm đóng 10 tháng)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP ĐÔNG ĐÔ

- Trung bình 900.000đ/1 tháng. Mỗi học kỳ 5 tháng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP

HẢI PHÒNG

+ Đại học: 990.000 đ/tháng;

+ Cao đẳng: 940.000 đ/tháng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP

LƯƠNG THẾ VINH

- Đại học: 650.000đ/1 tháng (10 tháng/năm)

- Cao đẳng: 600.000đ/1 tháng (10 tháng/năm)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP

PHƯƠNG ĐÔNG

Mức học phí năm thứ nhất các ngành đào tạo đại học khoảng 11.000.000đ/1 năm (thu theo số tín chỉ thực học). Ngành Kiến trúc, Ngôn ngữ Nhật khoảng 14.000.000đ/1 năm (thu theo số tín chỉ thực học). Học phí các ngành đào tạo cao đẳng thấp hơn 5%.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

Học phí trọn gói (đã bao gồm chi phí giáo trình) từ 22-26 triệu/học kỳ tùy theo ngành đào tạo. Toán bộ chương trình Đại học gồm 9 học kỳ.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ HOA TIÊN

+ Học phí đại học: 590.000đ/1 tháng

+ Học phí cao đẳng: 489.000đ/1 tháng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀ BÌNH

Hệ ĐH: Từ 850.000 đ/ tháng đến 895.000 đồng/ tháng.
Hệ CĐ: Từ 645.000 đ/ tháng đến 690.000 đồng/ tháng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH

VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

- Hệ ĐH: 750.000đ/1 tháng;

- Hệ CĐ: 620.000đ/1 tháng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGUYỄN TRÃI

Học phí trung là : 1.320.000đ/ tháng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

BẮC HÀ

- Đại học: Khối ngành Xây dựng, Công nghệ thông tin, Điện tử - truyền thông: 1.100.000đ/tháng;  Khối ngành Kinh tế: 1.000.000đ/tháng.

- Cao đẳng: Công nghệ thông tin,  Điện tử - truyền thông :800.000đ/tháng;  Khối ngành Kinh tế: 700.000đ/ tháng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH –

NGÂN HÀNG HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

THÀNH ĐÔ

- Học phí hệ đại học: 190.000đ/1 tín chỉ (ngành Dược 450.000đ/1 tín chỉ)

- Học phí hệ cao đẳng: 170.000đ/1 tín chỉ (ngành Dược, Điều dưỡng 400.000đ/1 tín chỉ)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

THÀNH ĐÔNG

+ Ngành kỹ thuật: 750.000đ/tháng

+ Ngành kinh tế: 580.000đ/tháng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

THÀNH TÂY

+ Hệ Đại học: 800.000 đ/tháng (riêng ngành Điều dưỡng: 1.400.000 đ/tháng; ngành Dược: 1.800.000 đ.tháng)

+ Hệ Cao đẳng: 650.000 đ/tháng (riêng ngành Điều dưỡng: 1.200.000 đ/tháng; ngành Dược: 1.500.000 đ/tháng)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

THĂNG LONG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TRƯNG VƯƠNG

Hệ Đại học: 500.000đ/1 tháng, hệ Cao đẳng: 450.000đ/1 tháng (10 tháng/năm)

CÁC TRƯỜNG PHÍA NAM

HỌC PHÍ NĂM 2015 - 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BÀ RỊA-VŨNG TÀU

-ĐH: 350.000đ/tín chỉ (5.250.000 đ/học kỳ 1);

-CĐ: 320.000đ/tín chỉ (4.800.000 đ/học kỳ 1).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BUÔN MA THUỘT

+Ngành Dược: 2.780.000đ/1 tháng (bậc ĐH), 1.580.000đ/tháng (bậc CĐ)

+Ngành Kỹ thuật xây dựng: 1.180.000đ/tháng (bậc ĐH), 980.000đ/tháng (bậc CĐ)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

Mức học phí: 300.000đ/ tín chỉ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

- Đại học: + Dược học: 945.000đ/1 tín chỉ; + Các ngành còn lại: khoảng 315.000đ/1 tín chỉ

- Cao đẳng: + Dược: 630.000đ/1 tín chỉ; + Các ngành còn lại: 265.000đ/1 tín chỉ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

SÀI GÒN

Học phí thay đổi tùy theo ngành học:

+Đại học: 8.030.000 – 10.065.000 đồng/ 1 học kỳ

+Cao đẳng: 6.930.000 - 8.910.000 đồng/ 1 học kỳ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ TP.HCM

Học phí thu theo học kỳ, phụ thuộc vào số tín chỉ đăng ký, bình quân: ĐH: 1,7-2 triệu đ/1 tháng; CĐ: 1,5 – 1,7 triệu đ/1 tháng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN GIA ĐỊNH

- Đại học: 12.000.000đ/1 năm,

- Cao đẳng: 11.000.000đ/1 năm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP

DUY TÂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

+ Ngành dược: 3 đến 3,5 triệu/tháng.

+ Các ngành khác: 1,5 đến 1,6 triệu/tháng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP

PHÚ XUÂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP

VĂN LANG

Từ 8,5 triệu đến 13,5 triệu đồng /1 học kỳ tùy từng ngành. Trường hợp đặc biệt:

+ Ngành Kỹ thuật phần mềm đào tạo theo chương trình của Carnegie Mellon University (Hoa Kỳ) học phí từ 15 đến 16 triệu đồng/1 học kỳ.

+ Ngành Quản trị khách sạn và Quản trị du lịch lữ hành: riêng đối với lớp đào tạo 2 văn bằng, học phí 15,5 đến 16,5 triệu đồng/1 học kỳ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

ĐÔNG Á

Đại học:

- Tiếng Anh: 4.480.000đ/học kỳ

- Khối kinh tế: 4.960.000đ/học kỳ

- Khối kỹ thuật: 4.480.000đ/học kỳ

- Ngành Điều dưỡng: 5.440.000đ/học kỳ

Cao đẳng:

- Khối kinh tế & kỹ thuật: 3.200.000đ/học kỳ

- Ngành Điều dưỡng: 3.800.000đ/học kỳ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 HOA SEN

* Bậc đại học:

- Chương trình Tiếng Việt: từ 3.600.000 đồng đến 3.900.000 đồng/tháng

- Chương trình Tiếng Anh: từ  4.100.000 đồng  đến 4.300.000 đồng/tháng

- Ngành Thiết kế thời trang: từ  4.800.000 đồng đến 4.900.000 đồng/tháng

* Bậc Cao đẳng: từ 3.200.000 đồng đến 3.500.000đồng/tháng

Học phí một năm học được tính theo biên độ 12 tháng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC

ĐÀ NẴNG

- Trình độ đại học:

+ Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất: 1.300.000đ/tháng

+ Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị: 1.250.000đ/tháng

+ Các ngành khối kỹ thuật: 1.100.000đ/tháng

+ Các ngành khối kinh tế: 1.050.000đ/tháng

+ Các ngành khối tiếng Anh: 1.050.000đ/tháng

- Trình độ cao đẳng:

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật CTXD: 1.000.000đ/tháng

+ Các ngành khối kinh tế: 950.000đ/tháng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

CÔNG NGHIỆP LONG AN

- Đại học 350.000 đ/1 tín chỉ

- Cao đẳng: 320.000 đ/1 tín chỉ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG

+ Đại học: 1.000.000 – 1.100.000 đồng/ tháng     

+ Cao đẳng:  800.000 - 900.000 đồng/ tháng. Riêng ngành Dược: 1.800.000 đồng/tháng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -

TÀI CHÍNH TP.HCM

Học phí theo tín chỉ, bình quân 3,5 – 4 triệu đồng/1 tháng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

Từ 320.000đ đến 400.000đ/1 tín chỉ, tùy ngành học. Ngành Dược 950.000đ/1 tín chỉ. Mỗi học kỳ có từ 16 đến 18 tín chỉ.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGUYỄN TẤT THÀNH

- Đại học: bình quân 25,3 triệu đ/năm học

- Cao đẳng: bình quân 16,2 triệu đ/năm học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

TIN HỌC TP.HCM

Từ 1.700.000đ/tháng đến 1.900.000đ/tháng tùy từng ngành học, bậc học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

PHAN CHÂU TRINH

+ Bậc Đại học: 3,5 triệu đ/HK

+ Bậc Cao đẳng: 3 triệu đ/HK

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

- Bậc Đại học: 9.600.000đ/năm

- Bậc Cao đẳng: 8.300.000đ/năm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

QUANG TRUNG

- 4.000.000đ/học kỳ đối với đại học;

- 3.500.000đ/học kỳ đối với cao đẳng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

HỒNG BÀNG

Từ 8 triệu đến 10 triệu đồng 1 học kỳ tùy theo ngành học.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

MIỀN ĐÔNG

+ Chương trình ngành QTKD:

ĐH: 2.728.000đ/tháng (30.000.000đ/niên khóa/11tháng);

CĐ: 2.137.000đ/tháng (23.500.000đ/niên khóa/11tháng)

+ Chương trình các ngành Kĩ thuật: ĐH: 1.819.000đ/tháng (20.000.000đ/niên khóa/11tháng); CĐ:1.228.000đ/tháng(13.500.000đ/niên khóa/11tháng)

+ Chương trình Điều dưỡng ĐH: 1.364.000đ/tháng (15.000.000đ/niên khóa/11tháng);CĐ: 864.000đ/tháng (9.500.000đ/niên khóa/11tháng)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC

QUỐC TẾ SÀI GÒN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

+ Ngành Y đa khoa: 106 triệu đ/1 năm (tương đương 5.000USD/1 năm)

+ Các ngành khác: 64 triệu đ/1 năm. (tương đương 3.000USD/1 năm

Học phí trên đã bao gồm việc ăn và ở tại ký túc xá của nhà trường.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÂY ĐÔ

- Đại học: Từ 315.000 đến 370.000 đồng/tín chỉ. Riêng đối với các ngành ĐH giáo dục sức khỏe: từ 480.000đ đến 950.000đ/tín chỉ.

- Cao đẳng: 275.000đ/tín chỉ. Riêng đối với các ngành CĐ giáo dục sức khỏe: từ 400.000đ đến 570.000đ/tín chỉ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

THÁI BÌNH DƯƠNG

Từ 480.000đ đến 960.000đ/1 tháng, tùy theo số tín chỉ đăng ký và tùy theo bậc/ngành đào tạo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Học phí dao động từ 450.000 - 495.000đ/1 tín chỉ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

VÕ TRƯỜNG TOẢN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN

ĐÀ LẠT

+Đại học: Ngành Kiến trúc, Mỹ thuật công nghiệp và Điều dưỡng: 12.000.000 đ/1 năm; Các ngành còn lại thu học phí theo số lượng tín chỉ sinh viên đăng kí, khoảng 10.000.000 đ/1 năm.

+Cao đẳng: 9.000.000 đ/1 năm

(Tổng hợp mức học phí của các trường đại học ngoài công lập của cả nước. Mức học phí cập nhật vào tháng 07/2015 và có thể thay đổi theo thời gian và quy định của từng trường).

Theo Thongtintuyensinh