Sở Y tế TPHCM vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động của 2 phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Ma Yo và Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Nguyễn Trãi do không đảm bảo các điều kiện về hoạt động theo luật định.

Đây là 2 trong số 3 phòng khám đa khoa nằm trong diện kiểm tra đột xuất ngoài kế hoạch của đoàn Thanh tra do Bộ trưởng Bộ Y tế đích thân làm trưởng đoàn vào cuối tháng 4 vừa qua. Ngoài ra, Sở Y tế TPHCM cũng quyết định xử phạt hơn 94 triệu đồng đối với nhiều sai phạm của 3 phòng khám. Cụ thể:

1. Công ty TNHH Sức khỏe trọn đời - phòng khám đa khoa Raffles Medical - 167A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3 bị xử phạt 15.700.000 đồng vì các vi phạm như sau:

- Lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật (phạt tiền 700.000 đồng);
- Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định (phạt tiền 15.000.000 đồng);

Đoàn thanh tra do đích thân Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra do đích thân Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn.

2. Công ty TNHH Dịch vụ y tế Ma Yo - phòng khám đa khoa MAYO - 35B - 35C đường 3/2, phường 11, quận 10 bị xử phạt 36.000.000 đồng vì các vi phạm như sau:

- Có biển hiệu nhưng ghi không đúng so với nội dung ghi trong Giấy phép hoạt động (phạt tiền 3.000.000 đồng);
- Không bảo đảm các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động (phạt tiền 8.000.000 đồng);
- Người phiên dịch chưa được công nhận đủ trình độ phiên dịch dịch sang tiếng Việt (phạt tiền 10.000.000 đồng);
- Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định (phạt tiền 15.000.000 đồng).

3. Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Nguyễn Trãi - phòng khám đa khoa Nguyễn Trãi - 277 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 bị xử phạt 42.400.000 đồng vì các vi phạm như sau:

- Lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật (phạt tiền 700.000 đồng);
- Lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật (phạt tiền 700.000 đồng);
- Không bảo đảm các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động (phạt tiền 8.000.000 đồng);
- Không bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động (phạt tiền 8.000.000 đồng);
- Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (phạt tiền 25.000.000 đồng).

Đồng thời, Thanh tra Sở buộc 3 phòng khám kể trên tháo gỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc nội dung quá phạm vi chuyên môn được ghi trong Giấy phép hoạt động

Ngoài ra, Sở Y tế TPHCM cũng đã có thông báo yêu cầu tạm ngưng hoạt động của Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Ma Yo và Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Nguyễn Trãi để khắc phục các điều kiện để hoạt động (Sau khi khắc phục, các đơn vị có văn bản gửi Sở Y tế để được xem xét thẩm định để được tiếp tục hoạt động).

Theo Phương Mai/Reatimes.vn

Nguồn: http://reatimes.vn/tphcm-dinh-chi-hoat-dong-cua-2-phong-kham-da-khoa-7336.html