Các dự án Condotel của Sun Group đều đang được phát triển theo mô hình chuẩn này.

Theo Hà Long/Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/infographic-condotel-sun-group-gia-tri-tu-he-sinh-thai-nghi-duong-c27284.html