Chủ đề: kinh doanh hạ tầng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kinh doanh hạ tầng, cập nhật vào ngày: 15/10/2019

Lãnh đạo Quảng Ninh xác định quan điểm: Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn phải theo hướng phát triển dịch vụ cao cấp là chính, không đưa mục tiêu kinh doanh hạ tầng, tăng dân số.


TOP